Breakthrough at John 1:1b , two singular personal substantives found in LXX!

The Real John Milton

Well-known member
And again in Jeremiah:

51:25 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σέ τὸ ὄρος τὸ διεφθαρμένον τὸ διαφθεῗρον πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῗρά μου ἐπὶ σὲ καὶ κατακυλιῶ σε ἀπὸ τῶν πετρῶν καὶ δώσω σε ὡς ὄρος ἐμπεπυρισμένον
 

The Real John Milton

Well-known member
Another, Ezekiel

21:3 καὶ ἐρεῗς πρὸς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ καὶ ἐκσπάσω τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον
 
Top